شرکت مشاوران خط رنگ بِستیرغرب افتخار دارد با بهره گیری از تجربه و توان نیروهای فعال در طراحی، ساخت و نگهداری از خطوط رنگ و همچنین همکاری با برندهای مطرح و مجهز به تکنورلوژی نوین در خدمت صنایع کشور باشد.

محصولات ما

یکی از پرکاربردترین روشهای تمیزکاری و آماده سازی سطح مکانیکی که…

فرآیند آماده سازی شیمیایی قطعات از حساسیت ویژه ای برخوردار است…

یکی از عمده مزیتهای رنگ مایع امکان اعمال آن بر سطوح متفاوت از جمله مواد فلزی و غیر فلزی…

بمنظور تسهیل، تکمیل و تثبیت فرآیند مورد استفاده قرار میگیرند، بنا به نوع فرآیند ممکن است…

جزو کابینهای فیلتر خشک دسته بندی میشوند و کاربردهای بسیار زیادی بویژه در صنایع سنگین دارندو…

در خطوط اعمال رنگ به فراخور ظرفیت خط و نوع و وزن قطعه از چند الگوی مشخص تبعیت میشود…

زمینه های فعالیت شرکت بِستیر بشرح زیر میباشد:

سیستمهای تمیزکاری و آماده سازی مکانیکی BLASTING

سیستمهای آماده سازی شیمیایی

سیستمهای رنگ آمیزی پودر و مایع

سیستمهای انتقال مواد CONVEYOR

کوره های پخت رنگ

کابین رنگ تعمیرگاهی خودرو