کوره ها

کوره ها در آماده سازی و پوشش دهی، بمنظور تسهیل، تکمیل و تثبیت فرآیند مورد استفاده قرار میگیرند، بنا به نوع فرآیند ممکن است حتی از کوره فقط بعنوان تسریع کننده فرآیند استفاده شود.
با توجه به اهمیت روز افزون انرژی و مباحث داغ زیست محیطی، واحد تولید هوای گرم، قلب کوره محسوب میشود و دیواره در حفاظت از انرژی و جلوگیری از اتلاف آن اهمیت بسزایی دارند.

نحوه ورود و خروج قطعه به کوره یکی از راههای دسته بندی کوره هاست که در صورتی که قطعات بوسیله گاری و در دسته های چندتایی وارد کوره شده و پس از اتمام فرآیند از آن خارج شوند کوره کمدی یا صندوقی و در صورتی که قطعات بوسیله کانوایر و بصورت پیوسته وارد کوره شده و پس از طی مسافتی که زمان تکمیل فرآیند را تضمین میکند از کوره خارج شود، کوره پیوسته یا تونلی نامیده میشود که مدخل ورود و خروج قطعه میتواند روی یک دیواره و یا دیواره های متفاوت باشد . همچنین در این نوع کوره ها بجهت وجود شکاف ورودی و خروجی، از جریان هوا برای کاهش اتلاف انرژی استفاده میشود که اصطلاحا پرده هوا نامیده میشود.