رنگ پودری

سیستم رنگ پودری هنوز جزو سیستمهای نوین رنگ آمیزی بشمار میرود و دو مزیت اصلی این سیستم عدم نیاز به اپراتور ماهر رنگ آمیزی و قابلیت بازیافت رنگ مازاد میباشد که این سیستم را مورد انتخاب برخی صنایع قرارداده. متاسفانه کپی برداری بدون توجه به جزییات تکنیکی توسط افراد غیرر متخصص و حتی برخی کارخانه های بزرگ سازنده تاسیسات رنگ آمیزی و صرفا توجه کردن به قیمت تمام شده از آفات این سیستم بوده و موجب گردیده با وجود اجرای تمام مراحل تئوری، محصول نهایی کیفیت مطلوب را نداشته باشد. یکی از موارد مغفول در این زمینه عدم استفاده از مزیت کامپوزیتها در تولید کابینهای رنگ پودری میباشد، البته استفاده نابجا و بیمورد از کامپوزیت هم بهیچ وجه توصیه نمیشود، زیرا ضمن افزایش بار مالی ممکن است موجب تغییر در الکتریسیته نهان در اتمسفر اتاقک پاشش گردد

سیستم بازیافت رنگ پودری
از تجهیزات مهم در این روش، سیستم بازیافت رنگ پودری میباشد که وظیفه این تجهیز جلوگیری از آلودگی محیط پیرامون، توسط ذرات جذب نشده رنگ و هدایت این ذرات به چرخه پاشش مجدد است که این فرآیند بر حسب ملاحظات طراحی و محیطی از قسمتهای مختلفی تشکیل میشود. ضمنا به فراخور شیوه طراحی، ممکن است جدا سازی ذراتی که به هر دلیل دچار شکست شده، و ممکن است در فرآیند پاشش مشکل ایجاد نمایند، دراین سیستم انجام شود.
بطور کلی از دو شیوه اصلی برای بازیافت رنگ پودری استفاده میشود (و البته گاها ترکیبی از دو روش که در اواخر دهه هفتتاد توسط نگارنده نیز طراحی و بومی سازی شده) :
اولین و قدیمی ترین روش سیستم استفاده از فیلتر میباشد که همین روش نیز در طول زمان تحولاتی داشته و فیلترهای جدید با کاربردهای متنوع وارد بازار شده که میتوان به فیلترهای کاتریج کاغذی با روکشهای مشتقات کامپوزیت و فیلترهای زینتر (SINTER) که روشی باستانی در تولید لایه به لایه بوده و اکنون توسط متخصصین ارتقا یافته، نام برد.
روش دوم استفاده از نیروی گریز از مرکز و تفاضل جرم ذرات میباشد که در کشور ما با توجه به شکل این گونه تجهیزات به آن سایکلون به معنی گردباد میگویند.
با وجود اقبال زیادی که سایکلون بواسطه قیمت پایینتر در کشور ما داشته، این روش از نظر اقتصادی و با نگاه بلند مدت روش مقرون بصرفه ای نیست و این مشکل وقتی دوچندان میشود که سایکلونها صرفا از نظر ابعادی، کپی برداری از کپی ناقصی میشوند، که سالهای دور و با تکنولوژی منقرض شده ای ساخته شده، سایکلونها بدلیل جابجایی ذرات رنگ موجب شکست آنها شده و عملا در حین فرآیند بازیافت، درصد قابل توجهی از رنگ قابل استفاده به زباله تبدیل میشود و بنظر نگارنده، این مشکل از کپی برداری بدون تخصص ناشی میشود