خدمات ما

بلاست

یکی از پرکاربردترین روشهای تمیزکاری و آماده سازی سطح مکانیکی که…

شستشو و آماده سازی

فرآیند آماده سازی شیمیایی قطعات از حساسیت ویژه ای برخوردار است…

رنگ آمیزی مایع

یکی از عمده مزیتهای رنگ مایع امکان اعمال آن بر سطوح متفاوت از جمله مواد فلزی و غیر فلزی…

کوره ها

بمنظور تسهیل، تکمیل و تثبیت فرآیند مورد استفاده قرار میگیرند، بنا به نوع فرآیند ممکن است…

کابین تعمیرگاهی

جزو کابینهای فیلتر خشک دسته بندی میشوند و کاربردهای بسیار زیادی بویژه در صنایع سنگین دارندو…

کانوایر

در خطوط اعمال رنگ به فراخور ظرفیت خط و نوع و وزن قطعه از چند الگوی مشخص تبعیت میشود…

رنگ پودری

عدم نیاز به اپراتور ماهر رنگ آمیزی و قابلیت بازیافت رنگ مازاد هنوز این سیستم را پر کاربرد…

رنگ پودری

بطور عمده میتوان این نوع پوشش دهی را حاصل اختلاف پتانسیل بین بستر حاوی پوشش…