رنگ آمیزی مایع

اهمیت رنگ آمیزی به روش مایع را میتوان در چند دسته بندی مورد بررسی قرارداد. به اختصار میتوان گفت یکی از عمده مزیتهای رنگ مایع امکان اعمال آن بر سطوح متفاوت از جمله مواد فلزی و غیر فلزی میباشد و از دیگر نقاط قوت آن سطح زیبا و امکان اجرای آسانتر نسبت به رنگ پودری است.
از تجهیزات و تاسیسات مورد نیاز در رنگ آمیزی مایع میتوان به کابین اعمال رنگ و تجهیزات پاشش رنگ اشاره کرد که بِستیرکو در هر دو زمینه میتواند گزینه های متناسب با نیاز مشتری ارایه نماید.
در این میان رنگ آمیزی قطعات غیر فلزی از حساسیتهای بیشتری برخوردار است که با لحاظ آنها میتوان به کیفیت مطلوبی دست یافت.
کابینهای رنگ آمیزی از نظر نحوه جمع آوری غبار رنگ به دو دسته کلی تقسیم میشوند:
کابین فیلتر خشک
کابین آبشار
البته هر یک از این سیستمها نیز به نوبه خود دارای تقسیم بندیهای کوچکتری میباشد. مثلا در صورت وجود سیستم دمش هوای تمیز، جهت پروفیل هوا تعیین کننده خواهد بود و بهمین شکل، اینکه مکش داخل کابین از سطح عمودی انجام میگیرد یا سطح افقی، مهم و تاثیر گذار خواهد بود.

کابین فیلتر خشک
کابین فیلتر خشک بیشتر برای مجموعه هایی که دارای تولید خاصی هستند کاربرد دارد. این تولیدات خاص میتوانند قطعات با احجام بسیار بزرگ مانند قطعات فلزی پلهای بزرگ، کشتی و شناورها، ماشینهای بزرگ راهسازی و … و یا قطعاتی کوچک مانند قاب تلفن همراه، دستگیره درب خودرو و … و حتی قطعات دیگری مانند پمپ آب و … باشد. در این روش ذرات اضافه پاشش شده که به قطعه کار اثابت نکرده اند توسط فیلترهای مخصوصی که دارای دسته بندیهای متفاوتی هستند از هوا جدا میشوند. این فیلترها عمر مفیدی دارند سادگی تعویض آنها جزو مزایای این روش میباشد. بِستیرکو از روشهای خلاقانه در اجرای پروژه خود سود میبرد و در این راه کابینهای متحرک برای برخی مجموعه های صنعتی نقشی کلیدی دارند که با اجرای آنها تعادل مطلوبی میان رفع نیاز مشتری، قیمت تمام شده و کیفیت ایجاد میشود.
کابین آبشار
کابین آبشار دارای سیستم چرخه مداوم آب است که ضمن بالا بردن رطوبت نسبی اتمسفر اتاقک رنگ آمیزی، بجای فیلتر عمل کرده و در مناطقی با ایجاد جریان آشفته و ممزوج نمودن آب و هوای آلوده به ذرات رنگ مازاد، موجب جداسازی هوا از رنگ شده و ذرات رنگ در آب بصورت سوسپانسیون ماندگار میشوند و هوا با درصد آلودگی کمتری به خارج از کابین منتقل میشود.
یکی از عمده مزیتهای رنگ مایع امکان اعمال آن بر سطوح متفاوت از جمله مواد فلزی و غیر فلزی